Om Björkfors

Här ska det skrivas en text om Björkfors. Saker som kan tas upp är ungefär hur många som bor här. Sommaren i Björkfors. Lyfta positiva delar.